Torisääntö, toritaksat ja torikartta

Torin toimintaa ohjaa Mikkelin kaupungin torisääntö, joka koskee Mikkelin Hallitustoria, Anttolan toria, Haukivuorin toria, Ristiinan toreja ja ns. Pikkutoria (Mikkelissä kaupungintalon ja virastotalon välissä) sekä soveltuvin osin myös sellaisia alueita, joita tilapäisesti käytetään torikauppaan tai osana toritapahtumia. Nykyinen allaoleva Torisääntö/Toritaksat/Torikartta on voimassa 1.5.2021 saakka.

Torisääntö

Torisääntö sisältää ohjeet mm. torin yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, toiminnan rajoituksiin, myyntipaikkoihin, myyntiaikoihin sekä myyntipaikan vuokrasopimuksiin. Torisäännöstä löytyy myös oheet markkinoiden järjestämisestä sekä yömyynnistä.

Torisääntö 2020 (Torisaanto_2020.pdf)

Toritaksat

Torin myyntipaikkojen hinnat määrää Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta. Torin myyntipaikkojen hinnat 2020 ovat voimassa 1.5.2020 alkaen.

Toritaksa 2020 (Toritaksa_2020.pdf)

Torikartta

Mikkelin Hallitustorin myyntialueet, pelastustiet sekä mahdolliset moottoriajoneuvoliikenteen väylät on määritettynä torikartassa. Torikartan voit ladata myös pdf-muodossa tästä linkistä (Ttori_K5_mar2019.pdf)


1.5.2021 saakka voimassaolevat torisäännöt, torimaksut, Hallitustorin kalusteohje ja turvallisuus- ja pelastussuunnitelma vuodelta 2019 löytyy tästä linkistä torisäännöt ja toritaksat 2019