Torisääntö, toritaksat ja torikartta

Torin toimintaa ohjaa Mikkelin kaupungin torisääntö.

Torisääntö koskee Mikkelin Hallitustoria, Anttolan toria, Haukivuorin toria, Ristiinan toreja ja ns. Pikkutoria (Mikkelissä kaupungintalon ja virastotalon välissä) sekä soveltuvin osin myös sellaisia alueita, joita tilapäisesti käytetään torikauppaan tai osana toritapahtumia.

Torisääntö

Torisääntö sisältää ohjeet mm. torin yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, toiminnan rajoituksiin, myyntipaikkoihin, myyntiaikoihin sekä myyntipaikan vuokrasopimuksiin. Torisäännöstä löytyy myös oheet markkinoiden järjestämisestä sekä yömyynnistä. Liitteenä aukeava torisääntö vuodelle 2023.

Toritaksat 2023

Torin myyntipaikkojen hinnat määrää Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta. Omin käsin -myyntipaikoilla myyminen on maksutonta.

Torikartat

Kesällä torilla on käytössä kesäkartta, muina ajankohtina käytössä torikartta.

Mikkelin Hallitustorin myyntialueet, pelastustiet sekä mahdolliset moottoriajoneuvoliikenteen väylät on määritettynä torikartassa.

Markkinakartta

Markkinakartta käytössä Maalis- ja Mikkomarkkinoilla.

Kalusteohje

Mikkelin Hallitustorin & Hallituskadun ideakirja ja ohje toteuttajille